Agro Měřín

Do dlouhodobého testování jsme poslali vůz NS23.1 na pneumatickém pružení. Pro maximální prověření jeho schopností jsme snad nemohli vybrat lépe. Vůz jezdil podzimní sezónu siláží za traktory společnosti Agro Měřín.
Informace o provozu a zkušenostech s dopravou sdílel Ing. Petr Molva, vedoucí výroby v této firmě.
1. Převažuje ve vašem podniku živočišná nebo rostlinná výroba?
Zaměření naší společnosti je převážně na živočišnou výrobu a té ve své podstatě je produkce rostlinné výroby podřízena. Vše, co rostlinná výroba vyprodukuje, je v nějaké formě zpracováno živočišnou výrobou. S tím je vlastně spojen obrovský objem přepravovaných komodit ve formě statkových krmiv (senáže nebo siláže), obilovin a statkových hnojiv (hnůj a kejda).

2. Je pro vás zajímavé využití systému výměnných nástaveb?
Do letošního roku naše společnost disponovala pouze výměnnými systémy, kdy se jeden podvozek využíval s více nástavbami. Díky vývoji počasí došlo k posunu jednotlivých prací a k jejich překrývání, tím pádem se výhody výměnných systémů minimalizovaly. Z těchto faktorů plyne, že výměnný systém již pro naši společnost není úplně vhodnou volbou a chtěli bychom se postupně přesunout do sektoru jednoúčelových systémů.

3. Jak velké množství hnoje aplikujete každý rok?
Jak jsem uvedl v odpovědi na první otázku, v naší společnost má dominantní zastoupení živočišná výroba a s tím je spojena i produkce statkových hnojiv. Ročně ve společnosti vyaplikujeme desetitisíce tun hnoje, což tvoří významnou část v objemu celkové přepravy komodit. Našim cílem je vracet organickou hmotu zpět do půdy, udržovat i zvyšovat její kvalitu a úrodnost.

4. Jaká je největší vzdálenost v dopravě z pole na podnik, kterou musíte obsluhovat?
Největší vzdálenost v dopravě mezi polem a podnikem je závislá na středisku, kterého se dotaz týká, a na toku materiálu, který se mění dle situace a daných podmínek. Středisko Drnholec má pozemky vzdálené až 40 km, středisko Měřín má nejdelší přepravní vzdálenost do 20 km a středisko Mělkovice přepravuje běžně komodity do vzdálenosti 30 km.

5. Kolik traktorů máte průměrně nasazeno v dopravě?
Počet traktorů je zase závislý na velikosti daného střediska společnosti, na objemu a výnosu přepravované hmoty a vzdálenosti. Naše největší středisko má v dopravě standardně zařazeno 6 traktorových souprav. Při extrémním nasazení jsme schopni nasadit a běžně nasazujeme 9 traktorových souprav, v kooperaci s ostatními středisky i 11 souprav najednou. Jedná se o různé varianty a velikosti traktorů a dopravních prostředků.

6. Jak se Vám pracovalo s pneumaticky odpruženým vozem NS23.1?
Pneumatické odpružení pro nás bylo novinkou, dosud jsme s ním neměli zkušenosti a chtěli jsme si tento systém vyzkoušet v našich podmínkách. Zkoušeli jsme chování a vlastnosti odpružení s různými náklady (hnůj, siláž, brambory) a jízda s jednotlivými komoditami byla bezproblémová a v některých momentech klidnější, než u návěsu s pružením hydraulickým.

7. Vnímáte nějaké výhody nebo nevýhody u pneumatického pružení vůči hydraulickému, se kterým máte velké zkušenosti?
Hydraulické pružení využíváme na všech našich návěsech, kromě jednoho předkládacího vozu, ten je odpružen parabolickými pružinami. Hydraulické pružení pracuje z mého pohledu výborně a spolehlivě, ale každoročně se mu během předsezonní přípravy musí věnovat značná pozornost, aby vše fungovalo, jak má. Když se údržba zanedbá, systém nám to v provozu vrátí i s úroky. V pneumatickém pružení vidím přínos ve větší jednoduchosti a menší náročnosti na údržbu. Líbí se mi i možnost, že tento systém dokáže při sklápění nákladu snížit těžiště návěsu. Z mého pohledu obě varianty mají své plusy i mínusy a svoje uplatnění i v našich podmínkách najdou.

8. Existují vlastnosti, které vůz nabízí a které byste ocenil?
Na voze oceňují především jeho, pro mě líbivý design, tvar korby, nové a funkční zajištění zadního čela. Oceňuji i možnost použití širokých pneumatik. Robustní konstrukci nebo snížení podvozku (pneumatické pružení) při sklápění taktéž vidím jako velké plus. V koncepci NS vidím celkově obrovský posun kupředu.

9. Je pro Vás zajímavý jednoúčelový vůz typu NS23? Proč?
V naší společnosti vidím velký prostor pro jednoúčelový vůz typu NS, pouze s tím rozdílem, že bych pro začátek volil menší variantu. Touto koncepcí bychom dokázali vyplnit prostor ve stávajícím strojovém parku a plně využít jeho potenciál.

10. Návěs jste vyzkoušeli ve čtyřech traktorových agregacích s různými výkony. Jaký výkon tažného prostředku vidíte jako optimální?
Ano, návěs jsme agregovali se čtyřmi traktory o výkonu motoru 190, 200, 250 a 290 koňských sil. Všechny traktory byly vybaveny plynulou převodovkou. Bylo patrné, že silnější traktor se s návěsem pohyboval rychleji a lehčeji, ale ve výsledku se to na konečné spotřebě nafty nebo výkonnosti nikterak výrazně neprojevilo, takže z mého pohledu nejefektivnější a nejekonomičtější variantou je agregace návěsu s traktory o výkonu od 190 do 220 koní. V agregaci s větším traktorem je to z mého pohledu neekonomické a neefektivní, protože potenciál většího traktoru není možné plně využít.

11.Pokud byste se rozhodl pro koupi nového návěsu, jakým by disponoval odpružením podvozku? Mechanickým, pneumatickým nebo hydraulickým?
Volbu odpružení podvozku by ovlivnila velikost návěsu, s jakým tažným prostředkem by byl návěs agregován, časové využití a druh komodity, která by byla přepravována. Samozřejmě svůj vliv by měla i cenová dostupnost. U návěsů o velikosti 16 a 18 tun se přikláním k variantě mechanického odpružení, u návěsů o velikosti 20 až 33 tun bych se rozhodoval mezi hydraulickým a pneumatickým. Každá z variant nabízí svoje výhody, ale i nevýhody. Vše by ovlivnily výše uvedené podmínky.


 
Agro Měřín