Hydraulické sací rameno

Hydraulické sací rameno je velmi často využívaná možnost plnění cisterny. Ať už jde o cisternu návozovou nebo aplikační, hydraulické sací rameno je nezbytnou součástí pro efektivní práci.
Je dostupné pro každou velikost cisterny a to v průměrech 100 a 150 mm. Uplatní se zejména v situacích, kde je potřeba nasávat do cisterny ze snížených, nebo vzdálenějších nádrží, nebo tam, kde není žádoucí manuální manipulace se savicemi. Výrazně také zrychluje provoz a ulehčuje obsluhu.
Hydraulické sací rameno