Hydraulické hradítko - gilotina

Hydraulické hradítko slouží jako těsnění nákladového prostoru rozmetadla během přepravy. Použitím hradítka neztratíte žádný materiál během přepravy.
Hydraulické hradítko je vhodné zejména pro použití s řidšími materiály. Zajišťuje těsné uzavření nákladového prostoru hned za frézovacími válci, a tím zabraňuje jednak jejich zacpání, ale také jakémukoliv úniku během přepravy, kdy dochází k setřásání a sesýpání.
Hydraulické hradítko - gilotina